http://iiap.sci.am
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
ENG ARM RUS
ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ
  ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ   ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐ
ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
  Գլխավոր տեղեկություններ
Պարբերականի մասին
Խմբագրական խորհուրդ
Ցուցումներ հեղինակների համար
Հետադարձ կապ
  Արխիվ
2018 (Ժող. 49, 50)
2017 (Ժող. 47, 48)
2016 (Ժող. 45, 46)
2015 (Ժող. 43, 44)
2014 (Ժող. 41, 42)
2013 (Ժող. 39, 40)
2012 (Ժող. 36, 37, 38)
2011 (Ժող. 35)
2010 (Ժող. 33, 34)
2009 (Ժող. 32)
2008 (Ժող. 30, 31)
2007 (Ժող. 28, 29)
2006 (Ժող. 25, 26)
2005 (Ժող. 24)
2004 (Ժող. 23)
 

  Պարբերականի մասին


ISSN 0131-4645 

  ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ-ի աշխատությունների “Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր” ժողովածուն տպագրվում է 1963 թվականից: Ժողովածուում հրատարակվում են տեսական կիբեռնետիկային, նրա հետ առնչություն ունեցող մաթեմատիկական այլ բնագավառներին և հաշվողական տեխնիկային  վերաբերող աշխատություններ, որոնք պարունակում են նոր, չհրատարակված արդյունքներ:

mpcs.jpg

Վերոնշյալ ոլորտներն իրենց մեջ ներառում են հետևյալ ուղղությունները.

  • Ալգորիթմներ, ավտոմատներ, տրամաբանություն
  • Դիսկրետ մաթեմատիկա և կոմբինատորիկա
  • Ինֆորմացիայի տեսություն և վիճակագրություն
  • Կոդավորման տեսություն
  • Արհեստական բանականություն և կառավարմանն աջակցող համակարգեր
  • Կերպարների ճանաչում և պատկերների մշակում
  • Նախագծում և տեստավորում
  • Հեռահաղորդակցություն և ցանցեր
  • Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և կիրառություններ

  Ժողովածուն նախատեսված է ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ աշխատակիցների կողմից իրականացվող գիտական հետազոտությունների, ինչպես նաև հանրապետության այլ գիտակրթական հաստատությունների ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների, գիտաշխատողների, դասախոսների` վերոգրյալ ոլորտներին վերաբերող հետազոտությունների արդյունքների տպագրման համար: Հրատարակման ներկայացվող հոդվածները գրախոսվում են:

  Ժողովածուն հրատարակվում է տարեկան երկու անգամ: Հոդվածների ընդունման վերջնաժամկետները տվյալ տարվա փետրվարի 28-ը և սեպտեմբերի 1-ն են: Հնարավոր է ժողովածուի լրացուցիչ պրակների հրատարակումը, երբ ԻԱՊԻ-ում կազմակերպում են   գիտական միջոցառումներ:

Copyright ©ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ